Milieuadministratie

De Rol van de Milieu-Administratie

(EA) websites Environmental Administration's geven een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en beleid, met inbegrip van een effectief gebruik van de milieuwetgeving van het agentschap, en de aanpak van de bedrijfsvoering. Een Online Federal Register kunnen gebruikers zien wat de meest recente acties door de Environmental Agency. Het volgende artikel bespreekt de elektronische of e-registratie, mogelijkheden.

De Environmental Protection Agency is verantwoordelijk voor de regulering van diverse milieuvriendelijke producten en diensten, zoals giftige en gevaarlijke stoffen, die worden gebruikt in zowel binnenlandse als commerciële toepassingen. Het regelt ook chemische verontreinigingen, gevaarlijke afvalstoffen, en diverse andere belangrijke kwesties met betrekking tot het milieu. De EPA is de grootste federale agentschap in de Verenigde Staten, met meer dan 4.200 medewerkers en een jaarlijks budget van $ 6,2 miljard. Volgens een persbericht van de EPA, naar schatting twee miljoen Amerikanen gebruiken EPA producten op een dagelijkse basis.

Zoals hierboven vermeld, een belangrijk onderdeel van de missie van de EPA's is regelgeving op milieugebied. Het bureau regelt chemicaliën, gevaarlijk afval, afvalverwerking en luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld kan de EPA de bereiding van oplosmiddelen, pesticiden, herbiciden en insecticiden reguleren; de verkoop van industriële apparatuur, of I.C. apparatuur; en de behandeling van verontreinigd water.

De Amerikaanse is lang beschouwd als een leider in het milieubeleid en heeft belangrijke stappen gezet in de richting van de bescherming van het milieu. Er zijn vier elementen die gemeenschappelijk zijn voor bijna alle landen in de wereld. De eerste is bodemerosie, dat door de instelling van corridors stroom kan worden gecontroleerd en bufferzones rond landbouwgebieden. De tweede is waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door de lozing van verontreinigende stoffen in rivieren, stromen, oceanen, of grondwater.

Ten derde is het noodzakelijk om wet- en regelgeving die de natuurlijke habitats van wilde dieren en de bescherming van soorten te beschermen tegen uitsterven te implementeren. Bijvoorbeeld, houden uit het zicht, en geen bomen of struiken te verstoren kan buiten te houden dier roofdieren. Een beter idee zou zijn om bomen te planten en struiken om voedsel en onderdak te bieden voor dieren. wildbescherming's kunnen helpen stroperij te voorkomen en houdt bedreigde soorten in het wild. Ten vierde is de noodzaak om schoon water schoon en drinkwater vrij van verontreinigingen te houden.

Milieuadministratie neemt verschillende vormen, zoals lucht, water, land, en wilde dieren programma's. Echter, deze activiteiten hebben vier brede categorieën:

Efficiënt gebruik van middelen (zoals kernenergie en conserveringsmethoden). Monitoring en evaluatie van de milieukwaliteit. Het verbeteren van de prestaties en efficiëntie. Behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Er zijn diverse overheidsinstanties, waaronder de EPA, die direct het proces van milieu-administratie te ondersteunen. Hoewel er vele afdelingen die uitstekend werk doen, dit artikel richt zich op slechts een paar te noemen.

De EPA fungeert als belangrijkste bescherming van het milieu, met name in gebieden zoals schone lucht en water en het milieu beschermt tegen verontreiniging en verlies. Het kan luchtkwaliteitsnormen te dwingen en de openbare veiligheid te bevorderen door middel van hun regelgeving. Door ervoor te zorgen dat mensen zich bewust zijn van de gevaren van luchtvervuiling, kan de EPA publieke bewustzijn te verbeteren.

De EPA is een goed voorbeeld van een overheidsdienst, die effectief milieuwetgeving wordt geïmplementeerd. Zij hebben meer gedaan om het milieu te beschermen dan elke andere afdeling in de regering.

De EPA is ook een goed voorbeeld van een civiel recht bureau. Door middel van hun programma's, zij helpen mensen leren over het belang van bescherming van het milieu. Er zijn vele maatschappelijke initiatieven voor degenen die negatief worden beïnvloed door milieuproblemen.

Een Online Federal Register is het makkelijker voor mensen om te weten wat de Environmental Administration heeft gemaakt. Het geeft veel informatie om u te helpen hun rol in de omgeving te begrijpen. Met het verstrijken van de tijd, zullen er veranderingen in de wetgeving op de bescherming van het milieu en meer informatie nodig is om het milieu te beschermen.