Alles wat je moet weten over deurwaarders

Deurwaarders zijn misschien niet de meest populaire mensen in de samenleving, maar ze spelen wel een belangrijke rol in ons rechtssysteem. Of je nu schuldenaar of schuldeiser bent, deurwaarders zijn vaak betrokken bij het innen van schulden en het uitvoeren van gerechtelijke bevelen. In deze tekst gaan we in op de rol van deurwaarders in onze samenleving en wat je moet weten over hun genomen en verantwoordelijkheden.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die tot taak heeft om gerechtelijke stukken te doen en om in opdracht van gerechtsdeurwaarders van rechtbanken beslag te leggen op goederen van een persoon of bedrijf. Ook kan een deurwaarder worden aangesloten om openstaande gebeurtenissen te incasseren voor bedrijven of particulieren.

De genomen van een deurwaarder zijn vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet en bestaan ​​onder andere uit:

- Het andere vermoeden van dagvaardingen en gerechtelijke stukken

- Het uitvoeren van vonnissen en andere gerechtelijke bevelen

- Het leggen van beslag op goederen van een persoon of bedrijf

- Het incasseren van openstaande gebeurtenissen

Wanneer komt een deurwaarder in beeld?

Een deurwaarder komt vaak in beeld wanneer er sprake is van een geschil waarbij de rechterlijke macht betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een echtscheiding, waarbij de rechter beslist over de verdeling van de bezittingen. Indien één van de partijen zich niet houdt aan de uitspraak van de rechter, kan er een deurwaarder worden ingeschakeld om de gegevens te verdelen.

Een andere situatie waarin een deurwaarder in beeld kan komen is wanneer er sprake is van een openstaande schuld, bijvoorbeeld bij een huurachterstand of een openstaande factuur. De schuldeiser kan dan via de rechter een vonnis verkrijgen en een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen op goederen van de schuldaar als deze niet vrijwillig betaald.

Wat zijn de bevoegdheden van een deurwaarder?

Een deurwaarder heeft verschillende bevoegdheden, maar deze zijn wel gebonden aan wettelijke regels en moeten proportioneel zijn aan het doel dat daarmee wordt nagestreefd. Zo kan een deurwaarder beslag leggen op een auto van de schuldenaar, maar mag hij bijvoorbeeld niet zomaar de woning van de schuldenaar binnentreden zonder diens toestemming.

Ook mag een deurwaarder zich niet schuldig maken aan intimidatie van schade en is hij verplicht om zijn werkzaamheden op een respectvolle manier uit te voeren. Daarnaast zijn er specifieke regels voor de wijze waarop een deurwaarder een vordering kan innen, bijvoorbeeld voor wat betreft de hoogte van de kosten en de rente die in rekening kan worden gebracht.

Wat zijn de kosten voor het inschakelen van een deurwaarder?

De kosten voor het inschakelen van een deurwaarder kunnen redelijk oplopen. Zo brengt een deurwaarder niet alleen kosten in rekening voor zijn werkzaamheden, maar ook voor het delen van gerechtelijke stukken en het leggen van beslag. Daarnaast kunnen er kosten en een vergoeding voor buitengerechtelijke worden gevraagd.

De kosten voor het inschakelen van een deurwaarder worden vaak door de verliezende partij in een juridisch veroordeelde betaald. Een uitzondering hierop vormt het geval waarin een deurwaarder wordt ingeschakeld om beslag te leggen op goederen van een schuldenaar die niet vrijwillig wordt betaald. In dat geval zijn de kosten voor de rekening van de schuldenaar zelf.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met een deurwaarder?

Als je niet eens bent met de handelswijze van een deurwaarder, kun je een klacht indienen bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG houdt toezicht op de deurwaardersbranche en behandelt klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en het naleven van de gedragsregels.

Ook kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Gerechtsdeurwaarders als je het niet eens bent met de hoogte van de kosten die in rekening zijn gebracht. Deze geschillencommissie is bevoegd om bindende uitspraken te doen over geschillen tussen deurwaarders en hun opdrachtgevers.

Conclusie

In deze tekst hebben we de rol van deurwaarders in onze samenleving besproken en wat je moet weten over hun genomen en verantwoordelijkheden. Hoewel deurwaarders niet de meest geliefde personen zijn, hebben ze wel een belangrijke rol in het handhaven van ons rechtssysteem. Het is daarom goed om te weten wat hun bevoegdheden zijn en hoe u kunt handelen als u het niet eens bent met hun handelswijze.